• Gebruikers 32076
  • Artikelen 18
  • Hits op artikelen 466827

We hebben 20 gasten en geen leden online

Biljartclub Zeeland is opgericht op 22 juni 1987 en heeft zich aangesloten bij de KNBB op 14 september 1987. Toen was onze clubnaam nog BV D'n Brouwer, vernoemd naar het café D'n Brouwer, waar wij onze thuiswedstrijden speelden en wat dus ook ons clubhuis was. Initiatiefnemers om een biljartclub op te richten waren toendertijd Peter Huvenaars, Ben v Hooff en Kees Geerts. Alleen Kees Geerts had van dit drietal een bestuursfunctie en wel die van voorzitter, de functie van penningmeester werd ingevuld door Patricia v Lent en de secretaris was in de beginjaren Jan Bongers.
Saillant detail is dat Ben v Hooff nimmer lid is geweest van onze biljartclub. Jan Bongers heeft wel lange tijd bij onze club gebiljart, maar is er op zeker moment mee gestopt. Peter Huvenaars maakt nu nog steeds deel uit van de club, is ook nog 13 jaar voorzitter geweest, maar heeft deze taak overgedragen aan de huidige voorzitter, Harrie v Uden. Inmiddels heeft Harrie de voorzittershamer overgedragen aan Maarten v Zuijlen.
Ook Maarten heeft op een gegeven moment onze club verlaten en sedert 1 jaar is Jolanda Bongers onze voorzitter. Maar ook Jolanda heeft de voorzittershamer niet lang gehanteerd; zij heeft het stokje overgedragen aan haar zoon Joey die nu onze voorzitter is.

Vermeldenswaardig is ook het feit dat we al meer dan 10 jaar dezelfde "shirt" sponsor hebben; Peter & Els de Groot, van eethuis Tej Tat, zijn toendertijd begonnen met het sponsoren van onze biljartclub, en nadat zij de scepter overgedragen hebben aan Louis & Wietske v/d Ven, hebben wij in deze mensen wederom een gewaardeerde en trouwe sponsor.

Per 01-01-2011 is Eethuis Tej Tat overgenomen door Georges en Virginia de Groot. En ook deze mensen dragen onze vereniging een warm hart toe want zij gaan door met het sponsoren van onze biljartclub. Wij willen Louis & Wietske hartelijk danken voor hun financiële steun de afgelopen jaren en we verwelkomen als "nieuwe" sponsor Georges en Virginia de Groot van kwalitaria De Groot.

Biljartclub "D'n Brouwer" anno 1992

BC_Zeeland_1992

VLNR: Hans v Erp, Kees Geerts, Peter Huvenaars, Carel Hurkmans, Wiel Pelzer, Jaco v/d Ven, Peter v/d Laar,
Henk v Ganzewinkel†, Toon Caspers†, Mark Dekkers, Patricia v Lent, Theo v/d Berg, Lambert v Uden, Louis v/d Ven,
Els de Groot, Bert Bongers,  Peter de Groot, Martien v/d Elzen.

In het seizoen '97 - '98 besloot BV D'n Brouwer om de overstap te maken naar het naburige district, het district Oss. Na veel gepraat en intensieve briefwisseling met de verantwoordelijke mensen was de overstap toch nog snel geregeld. Medio '99 kregen wij te horen dat de kastelein, Kees Geerts, ging stoppen met zijn café.  Dat wij daar niet blij mee waren, dat valt te begrijpen. We hebben nog 3 jaar gebiljart in café D'n Brouwer en hebben toen een nieuw clubhuis gevonden. Dit werd café 't Oventje op 't Oventje. We werden gastvrij ontvangen door Martien & Trees Verstraten en dat deze mensen het biljarten een warm hart toedragen kan men afmeten aan het feit dat er vrij snel een verbouwing aan het café gerealiseerd werd, zodat beide biljarts in het café kwamen te staan. Op 11 april 2002 werd per vergadering gestemd voor een nieuwe naam voor onze biljartclub. Dat werd BC Zeeland en onder deze naam biljarten we nog steeds.

Per 1 november gaan Martien en Trees Verstraten stoppen met hun café "t Oventje en zijn wij naarstig op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. 
Tot de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis afgerond is, hebben wij onderdak gevonden in gemeenschapshuis "De Garf"in Zeeland.

Hier hebben wij onze wedstrijden gespeeld en toen de bouw van het nieuwe dorpshuis was afgerond, zijn wij overgegaan naar ons nieuwe onderkomen.

Onze eerste wedstrijden hebben wij begin december gespeeld op de nieuwe lokatie en dat is zéér goed bevallen.

Mocht u een keer een competitiewedstrijd bij willen wonen, u bent elke dinsdagavond van harte welkom in het dorpshuis. 

 

BC Zeeland anno 2012

BCZ 001b

VLNR: Ronald de Groot, Ben Smulders, Barry Verstegen, Bert Bongers, Frans v Meurs, Harrie de Groot, Harrie v Uden,
Wiel Pelzer, Hans v Erp, Carel Hurkmans, Boy Bongers,Ton Kandelaars, Jeffrey Vogels, Gerrit v Lanen, Henry Thijssen,
Gerard Bouten,Jeannette Habraken, Mark Smulders, Maarten v Zuijlen, Adriaan de Loyer, Bram v Aarle, Rien v Gaal,
Harrie v/d Brand, Peter Huvenaars, Richard Schippers, Piet Verstegen, Joost Claassen, Henk Bongers.

Niet op de foto: Jari Arts, Joey Bongers, Jan v Geffen, Andre Gras, Rinus de Klijn, Rick Robben, Ruud Willems